EN

Uddannelse og Entreprenørskab

Start allerede med at tænke i selvstændige arbejdsliv under uddannelsen! I Karlbak arbejder vi tæt sammen med uddannelser i hele Norden for at sikre at Entreprenørskab bliver tænkt ind så tidligt som muligt.

Læs mere…

Entreprenørskab og de kreative erhverv

De kreative erhverv, fx keramikere, musikere og designer, udgør en stigende andel af de nordiske økonomier. Karlbak har i mange år arbejdet med udvikling af mikrovirksomheder inden for de kreative erhverv - og vi elsker det!

Læs mere…

Konkollegaer gør din virksomhed stærk

Du hjælper både dig selv og din virksomhed, hvis du har gode samarbejder med dine kon-kollegaer. Konkollega er et begreb, som vi i Karlbak har konstrueret – kon(kurrent)kollega - for at favne det givtige samarbejde, der er mellem kloge samarbejdspartnere.

Læs mere…

Freelancer i HK

Karlbak arbejder sammen med HK Østjylland for at skabe inspiration og netværk gennem en række arrangementer for de af deres medlemmer, der er freelancere, solo selvstændige eller har atypiske ansættelser. Vi laver bl.a. Tour de kontorfællesskaber, Workshop i Prissætning og forhandling og Netværk for freelancere.

 

Følg os på facebook

Når hverdagen ruller, går det stærkt på kontoret i Mejlgade - den ene formiddag har vi besøg af gymnasieelever, der er interesseret i iværksætteri, en anden eftermiddag afholder vi workshop om netværk eller prissætning. Andre dage er vi slet ikke på kontoret, men på Island, i Oslo eller blot i København. Følg os på facebook, så kan du bedst følge med :).

 

Forretningsudvikling på småøerne

Karlbak samarbejder med Sammenslutningen af Danske Småøer om at give ti ø-virksomheder et stærkere økonomisk og ledelsesmæssigt fundament. I løbet af 2016 rådgiver vi de deltagene virksomheder som en del af projektet "De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne".

 

Anholts skatte

Norddjurs Kommune Erhverv sætter fokus på at skabe flere arbejdspladser til Anholt - gennem forretningsudvikling af de eksisterende virksomheder på Anholt. Karlbak og Thomas 'Vovemod' fra Vanebrudspalæet hjælper virksomhedsejerne på Anholt med at tage konkrete, strategiske beslutninger og lægge planer vedrørende virksomhedens fremtid og vækstmuligheder.

 

Powered by Søgaard & Co.