EN

Kunst og design spiller en vigtig rolle i samfundet – men mange oplever, at det er svært at leve af sin kunst- og designfaglige baggrund efter endt uddannelse, og at kunsten ofte ikke kommer i spil på de måske væsentligste områder. Vi har i tre år varetaget projektledelsen på Nordisk Ministerråds projekt EntreNord, som tog udgangspunkt i disse to spørgsmål:

  • Hvordan kan de studerende blive bedre til at se flere muligheder i deres kunstneriske profession?
  • Hvordan styrker vi de studerendes og de færdiguddannede kunstneres forudsætninger for at skabe gode arbejdsliv?

 

Målgruppe

Primært undervisere og uddannelsesudviklere ved de kunstneriske uddannelser i Norden. Sekundært organisationer og projekter, der arbejder med entreprenørskabsindsatser for professionelle kunstnere. Der har i alt været ca. 600 deltagere i EntreNords aktiviteter.

 

Aktiviteter

EntreNord har i løbet af 2012-2015 udviklet og afholdt følgende aktiviteter:

  • 15 workshops (en workshop hvert år i hhv. Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark)
  • To konferencer for undervisere og uddannelsesudviklere ved de kunstneriske og kreative uddannelser i Norden, EntreNord #1 og EntreNord #2
  • To seminarer for udviklere af entreprenørskabsforløb for professionelle kunstnere, Gathering #1 og Gathering #2
  • En digital platform for videndeling, www.kreanord.org/entrenord
  • En digital håndbog om IPR netop for kunstneriske og kreative erhverv
  • Entrenord har desuden understøttet videndelingsbesøg på tværs af de nordiske lande bla. i form af Den Rejsende Konsulent Tjeneste
Powered by Søgaard & Co.