EN

Karlbaks opgaver spænder vidt fra udvikling af uddannelses- og rådgivningsforløb over undervisning, eksamination og afholdelse af workshops til individuel sparring og projektledelse. Og vores kunder spænder lige så vidt fra uddannelsesinstitutioner over private virksomheder og foreninger til privatpersoner..

 

Her finder du et udpluk af opgaver, hvor Karlbak har spillet en væsentlig rolle.

 

Rådgivning og undervisning

Karlbak har rådgivet mere end 2000 måske-selvstændige, solo- og mikrovirksomheder fra stort set alle brancher og i forskellige faser:

  • Mikrovirksomheder, der vil vokse
  • Nye selvstændige og freelancere, der vil sætte fokus på et særligt vækstfelt
  • Mennesker, der vil træffe kloge valg i arbejdslivet

 

Margrete Bak fungerer desuden som censor på professionsbachelor studiet PBA i Innovation og Entreprenørskab.

 

Udvikling af uddannelsesprogrammer

KreaNord

KreaNord er Nordisk Ministerråds program for udvikling og vækst i de kulturelle og kreative erhverv. Karlbak har i en 4-årig periode varetaget projektledelse, udvikling og netværksdannelse blandt alle kunstneriske og kreative uddannelser i Norden under projektnavnet: EntreNord - From Student To Professional In The Creative Industries.

 

Designskolen Kolding

Karlbak udviklede og gennemførte i 2015-2016 en række workshops for undervisere med henblik på at tone den faglige undervisning i en mere entreprenøriel retning.

 

Glas- og Keramikskolen, Bornholm

Skolen er i dag en afdeling af Det Kgl. Danske Kunstakademi. Karlbak har gennem flere år undervist internationale studerende i at omsætte kunstneriske og kunsthåndværkermæssige kompetencer til nye arbejdsliv.

 

Netværksfacilitator-uddannelsen

Udvikling og gennemførelse af en uddannelse, der kvalificerer medlemmer af HK Privat og nu også HK Kommunal til selv at starte og udvikle faglige netværk. Karlbak udvikler og gennemfører uddannelsen i løbende samarbejde med HK's egen stab.

 

Forretningsudvikling

En Skive mere af kagen

Karlbaks lille del af "Forretningsudvikling for kreative erhverv i Skive kommune" indeholder workshops og sparring med 9 kreative virksomheder gennem et helt år. Vi arbejder med ledelse og selvledelse, udvikling af gode samarbejder og finaniseringsmodeller for flere events.

 

Privatpraktiserende Ergoterapeuter

Karlbak har gennemført workshops, sparring til ejerledere og snart også et netværksdøgn for denne spændende gruppe virksomheder inden sundhed. Fokus har været på forretningsudvikling og skabelse af bæredygtig økonomi, men vi har også arbejdet med professionalisering af netværk og prissætning.

 

Anholts Skatte

Norddjurs Kommune Erhverv satte i 2016 fokus på at skabe flere arbejdspladser til Anholt - gennem forretningsudvikling af de eksisterende virksomheder på Anholt. Karlbak og Thomas 'Vovemod' fra Vanebrudspalæet hjalp virksomhedsejerne på Anholt med at tage konkrete, strategiske beslutninger og lægge planer vedrørende virksomhedens fremtid og vækstmuligheder.

 

27 småøer –turistdestinationer med kvalitet

Karlbak har som ekstern konsulent for Sammenslutningen af Danske Småøer styrket forretningsudvikling i 10 ø-virksomheder til et stærkere økonomisk og ledelsesmæssigt fundament. I løbet af 2016 rådgav vi de deltagende virksomheder som en del af projektet "De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne".

 

MEDSTRØM

Medstrøm er et tilbud til kreative virksomheder i Region Syddanmark, der ønsker vækst, netværk og udvikling i deres iværksætter-virksomheder. Der er blevet udbudt særlige forløb på Ærø, på Langeland og for det sydfynske filmmiljø. Karlbak bidrager til alle forløb i Power UpStrømstyrke og Højspænding med skræddersyede workshops og som deltagere i ekspertpaneler.

 

Fremtidsfabrikken

I dag er Fremtidsfabrikken et velfungerende iværksætterhus for Sydfyns kreative mikrovirksomheder. Karlbak har været med som undervisere, mentor og ekspertpanel-deltagere fra den spæde start i 2012.

 

Kreafabrikken

KreaFabrikken udviklede og gennemførte dette udviklingsforløb for iværksættere, freelancere og nyere kreative virksomheder i Norddjurs og Favrskov Kommuner i 2014.

 

Udvikling af iværksættermiljøer

Forløb for ordblinde iværksættere

Sammen med Oluf Lund og Brandbjerg Højskole, er Karlbak involveret i at udvikle særlige forløb for ordblinde iværksættere fra efteråret 2019. Det viser sig at ordblinde udgør en stor del af de succesfulde iværksættere, så det tyder på at de bruger nogle effeltive strategier til at starte op. Vi vil gøre det muligt for dem at dele alle disse strategier indbyrdes for derved at kunne gøre mere af det, der virker.

 

Freelancer.dk

Formål: at forbedre livet som freelancer gennem fællesskab, videndeling og innovation. Karlbak udviklede og gennemførteUdvikling et nyt netværk i HK Østjylland.


VIA's studentervæksthus - Campus Nord
VIAs Studentervæksthuse skaber rammerne for, at de studerende kan udvikle og realisere deres entreprenante idéer, uanset om de vil etablere egen virksomhed, et projekt eller vil løse udfordringer for en organisation. Karlbak har siddet i styregruppen fra Studentervæksthusets begyndelse i 2013.

 

Tredjesal

Tredjesal var et netværkskontor for nye selvstændige. Her mødtes iværksættere, måske-selvstændige, freelancere og andre, der ønskede at starte et selvstændigt arbejdsliv. Tredjesal eksisterede fra 2012-2015 i flotte gamle industrielle lokaler i Mejlgade, Aarhus. Karlbak var initiativtager og driftsherre bag Tredjesal, og erfaringerne herfra anvendes nu i flere kommuner og på Færøerne.

 

 

 

 

Powered by Søgaard & Co.